22 / 08 / 2023

Condor Group neemt activiteiten over uit het faillissement van Hartex BV.

Condor Group heeft met de aangestelde curator van Intercarpet bv en Hartex bv een akkoord gesloten over overname van de activa en een deel van het personeel.

Onlangs is het faillissement over Hartex bv uitgesproken, omdat het bedrijf niet langer in staat was om het op eigen kracht voort te zetten. Tot het faillissement behoort eveneens Intercarpet bv te Aalten, waarbij de merknaam en de commerciële activiteiten onderdeel zijn van de deal met Condor Group.

Kennis en know-how gewaarborgd

Hartex bv is een internationale producent van hoogwaardig geweven en gebreid kamerbreed tapijt. Naast het merendeel van het personeel uit Blokzijl zal voormalig eigenaar en directeur dhr. Joost Dobbe aangesteld blijven voor de commerciële activiteiten. Hiermee blijven de kennis en know-how alsmede het voortzetten van de productieactiviteiten gewaarborgd, waardoor de producten van Hartex en Intercarpet leverbaar blijven voor de markt.

Boost naar verdere verduurzaming 

Reeds jarenlang vindt er een samenwerking tussen beide partijen plaats waardoor Blokzijl voor Condor Group geen onbekend terrein is. Condor Group zal het geweven productportefeullie voortzetten onder de vertrouwde naam Intercarpet. Deze toevoeging biedt voor Condor Group veel mogelijkheden om haar activiteiten op het gebied van geweven tapijt uit te breiden. Daarnaast zullen synergiën vanuit de groep maximaal benut worden en geeft de recent geïnstalleerde multifunctionele duurzame (gasloze) coatinglijn veel mogelijkheden om door te ontwikkelen richting volledig circulair tapijt bestaande uit volledig mono materiaal.